Mikä on Faskia ja mihin se vaikuttaa?

Faskiat muodostavat kehon tukikudoksisen verkoston, jonka avulla kehon osat, eri kudokset ja elimet toimivat harmonisesti yhdessä. Faskiatutkimusta ovat tehneet jo vuosikymmenien ajan muun muassa Thomas Mayers, Robert Schleip ja Antonio Stecco.

Tutkimusten valossa on alettu ymmärtää faskialinjojen merkitys kehon luonnollisten liikemallien muodostumisessa sekä kehon hallinnassa, kuten myös kehon hallinnan ongelmien selittäjänä. Faskiaverkosto toimii koko kehon biomekaanisena säätelijänä.

1. Syvä Frontaalilinja

Syvä frontaalilinja toimii faskialinjojen ytimenä. Se vastaa kehon ryhdin (jalkaterän kaarirakenteet, lantonpohja, lanneranka, rintakehä sekä pään rakenteet) ylläpidosta syvien rakenteiden kautta tukemalla ja stabiloimalla, sekä osallistuu muiden linjojen kanssa liikkeiden muodostamiseen ja säätelyyn. Tärkeänä tehtävänä on pallean toiminnan tuottaminen ja hengityksen rytmitys. Syvä frontaalilinja muodostuu jalkapohjasta polven sisäpinnan kautta lannerangan kautta leukaluuhun sekä lannerangasta takaraivolle kulkevista linjoista.

Syvän lihastuen heikkeneminen siirtää kuormitusta ulommille faskialinjoille ja voi aiheuttaa esimerkiksi nivelten ja niitä ympäröivien kudosten ylikuormittumista ja lisääntynyttä loukkaantumisriskiä.

2. Pinnallinen Posteriorinen Linja

Pinnallinen posteriorinen linja liittää kehon takaosia toisiinsa, tukee kehon pystyasennon ylläpitoa sekä kehon ojennusta.  Linja muodostuu kahdesta osasta, oikeasta ja vasemmasta, ja ne kulkevat jalkapohjien alta varpaista, polvien, selän ja niskan kautta päälakeen ja kulmakarvoihin. Yleisiä posterioriseen pinnalliseen ketjuun liittyviä ongelmia ovat runsaasta istumisesta aiheutuvat kireydet yläniskassa, alaselässä, reiden takaosissa sekä pohkeissa. Kireydet voivat johtaa kehon kompensaatioihin ja aiheuttaa rangan virheasentoja.

3. Pinnallinen Frontaalinen Linja

Pinnallinen frontaalinen linja kulkee kummallakin puolella kehon keskilinjaa, oikealla ja vasemmalla. Se tasapainottaa toiminnallaan pinnallista posteriorista linjaa, toimii kehon eteentaivutuksessa, kohottaa kehon etuosan luisia rakenteita, kuten rintakehää, häpyluuta ja kasvoja, ja pitää yllä polvien ojennusta. Linja kulkee jalkaterien päällä varpaiden kärjistä lantion ja häpyluun kautta kallon sivupuolille. Yleisiä tähän linjaan liittyviä ongelmia ovat posteriorisen ja frontaalisen ketjun väliset vuorovaikutusongelmat ja niihin liittyvät kompensoivat kehon rakenteiden asentomuutokset kuten lantion eteenpäin kallistuminen tai eteenpäin siirtyminen, polvien yliojennus tai pään eteen työntyminen.

4. Lateraalilinja

 Lateraalilinja liittyy pinnalliseen frontaaliseen ja posterioriseen linjaan ja yhdistää näin kehon puolet toisiinsa. Sen tehtävänä on olla tasapainottamassa kehon etu- ja takaosan sekä oikean ja vasemman puolen välissä voimia välittämällä. Lateraalilinja osallistuu muun muassa lonkan loitonnukseen, vartalon sivutaivutukseen sekä keskivartalon sivu- ja kiertoliikkeiden säätelyyn. Linja kulkee jalkaterän sisä- ja ulkoreunoilta yhdistyen kehon sivulla ja nousee takaraivolle.

Yleisiä lateraalilinjaan liittyviä ongelmia tulee esille nilkan ja polven asennon hallinnassa. Linjan alueen kireydet voivat aiheuttaa reiden lähentäjälihasten heikentynyttä toimintaa ja lanneselän jäykkyyttä.

5. Spiraalilinja

 Spiraalilinja kulkee kehon ympärille kiertyneenä kaksoiskierteenä. Se on mukana suuressa osassa kehon liikkeistä, tukee muiden linjojen toimintaa, vaikuttaa tasapainon ja polven asennon ylläpitoon. Spiraalilinja kulkee takaraivon, lapaluun, etupuolella lantioluun, sääriluun, varpaiden, pohjeluun ja istuinluun kautta ja palaa takaisin takaraivolle. Yleisiä spiraalilinjaan liittyviä ongelmia ovat kehon taipumiset ja kiertymiset sekä sivuttaiset siirtymät.

6. Yläraajan Linjat

Yläraajan linjoja on neljä. Kaksi niistä kulkee kehon taka- ja toiset kaksi etupuolella. Takapuolella kulkevat pinnallinen posteriorinen yläraajan linja takaraivolta sormien takapinnalle, sekä syvä posteriorinen yläraajan linj alimmista kaulanikamista pikkusormeen. Kehon etupuolella oleva pinnallinen frontaalinen yläraajan linja kulkee solisluista ja kylkiluista sormien kämmenpuolen pinnalle, ja syvä frontaalinen yläraajan linja, kylkiluista peukaloon.

Yläraajan linjat tukevat rakenteita ja osallistuvat silmä-käsi yhteistyön toimintaan. Yleisinä ongelmina ovat erilaiset hartiaseudun ongelmat, kuten eteenpäin pyöristyneet hartiat, kääntyneet tai kiertyneet lapaluut, olkapäiden, rannekanavan ja kyynärpään pinnetilat sekä hartialihaskireydet.

7. Toiminnalliset Linjat

Kehon toiminnallisia faskialinjoja ovat posteriorinen, frontaalinen ja ipsilateraalinen toiminnallinen linja. Posteriorinen toiminnallinen linja kulkee olkaluusta vastakkaisen puolen reisiluun kautta pohjeluuhun. Frontaalinen toiminnallinen linja taas kulkee olkaluusta suorien vatsalihasten kautta vastakkaisen puolen reisiluuhun, ja ipsilateraalinen toiminnallinen linja isosta selkälihaksesta vinojen vatsalihasten kautta pohjeluuhun.

Toiminnallisten linjojen merkitys nousee esiin liikkeissä, joissa raajat toimivat vastinpareina, kuten kävelyssä, juoksussa tai vaikkapa heittävissä urheilulajeissa. Toiminnallisen linjan lihakset ovat pääasiassa pinnallisia lihaksia. Ne tukevat ylävartalon asentoa suhteessa keskivartaloon, ja alaraajojen lihasten työskentelyä sekä välittävät voimaa raajojen liikkeisiin. Tähän linjaan liittyviä yleisiä ongelmia ovat kehon kätisyyteen liittyvä kehon kiertyminen ja sen aiheuttamat lihasten kireydet ja venymät. Tämä voi heijastua liikkeissä epäedullisena kuormituksena.

Faskiakuvauksen lähde: Tom Myers, Anatomy Trains

Kenelle Fasciawear on suunniteltu?

Fasciawear Fasciapuku on suunniteltu urheilijoille ja aktiivisille liikkujille, jotka haluavat tehostaa omaa harjoitteluaan ja saavuttaa parempia tuloksia. Puku perustuu suomalaiseen, patentoituun vaateinnovaatioon. Idean takana on Terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti Marika Heiskanen, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin ja niiden hoitamiseen.

Mihin puvun toiminta perustuu?

Fasciawear tuotteiden idea perustuu pukuun kudottuihin lihaskalvojen suuntaisiin vastuskuminauhoihin. Vastuskuminauhat vahvistavat yllä kuvattujen faskialinjojen toimintaa. Tämä aktivoi lihaksia ja ohjaa liikettä oikeaan suuntaan ja siten ennaltaehkäisee liikuntavammoja. Kehon liike ja asennon ylläpito helpottuvat puvun antaman asento- ja liiketuntemuksen tuen avulla. Puvun vastuskuminauhat lisäävät liikkeen kuormittavuutta, joka tehostaa energiakulutusta ja parantaa suorituskykyä.

Missä Fasciawearia voi käyttää?

Fasciawear tuotteita voi käyttää päivittäisessä arkiliikunnassa ja treenatessa. Hyötyliikunnan teho kasvaa ja liikeratojen ja asentojen ylläpito helpottuu. Näin esimerkiksi imuroidessa kuluu enemmän energiaa. Treenissä yksi keskeinen hyöty on puvun tuoma keskivartalon syvien lihasten aktivointi ja tuki haastavissa ja kuormittavissa liikkeissä. Tämä parantaa suoritusta ja ennaltaehkäisee väärien liikeratojen aiheuttamia liikuntavammoja.

Mitä eroa Fasciawearilla on kinesioteippaukseen ja kompressiovaatteisiin?

Kehon asentoa ja liikettä voi tukea myös kinesioteippauksella ja kompressiovaatteilla. Kinesioteippauksen tekee ammattilainen kuten fysioterapeutti ja teippaus kestää iholla 3-5 päivää. Kompressiovaatteen tuki perustuu lihakseen kohdistuvaan paineeseen. Kompressiovaatteet sekä kinesioteippaus antavat keholle mikrotason tukea sekä tehostavat veren kulkua kehossa. Fasciapuku antaa fasciaverkoston suuntaisen tuen ohjaten asentoa ja liikettä. Puvun käyttö on helposti toistettavaa eikä tarvitse ammattilaisen apua. Lisäksi puku lisää liikkeen tehoa sekä energiankulutusta.