Fasciawear urheiluvaatteiden toiminta perustuu tuki- ja liikuntaelimille kohdistuvaan kompressioon, jonka vaate saa aikaan. Käytännössä ikäänkuin vahvistetaan maan vetovoiman vaikutusta. Tämä aiheuttaa sen, että kehon sisäinen noste vahvistuu, onhan kehoon kohdistuva ylimääräinen voima kompensoitava, jottei keho painu kasaan. Kohonnut kehon sisäinen noste sekä parantunut kehotietoisuus auttaa urheilijaa tunnistamaan kehon asennon ja ohjaamaan kehoa liikkeen aikana. Puku päällä on siis helpompi löytää luonnolliset, voiman tuoton kannalta tehokkaat liikemallit, saada liikkeen kannalta oikeat lihakset aktivoitumaan oikeassa järjestyksessä ja pitää keho tasapainossa. Näin välttyy virheellisten liikemallien syntymiseltä, toispuoleisen liikkeen aiheuttamilta puolieroilta ja ehkäisee urheiluvammojen syntymistä.